Vi planerar att öppna vår tredje anläggning i Delsjön under september. Just nu jobbar vi för fullt med att lägga in mattorna och färdigställa lokalen.